Som økologisk producent er ikke kun økologiske aspekter vigtige for os, men også faktorer, der vedrører menneskeheden. Derfor arbejder vi konstant på at forbedre systemerne for de mennesker, der er oprindelsen af vores råvarer, på en bæredygtig måde. Selvfølgelig har vi altid et kritisk og selvreflekterende syn på vores handlinger. Vi formoder ikke at vide præcis, hvad der er bedre for de lokale producenter. Men vi lytter opmærksomt...

Vores kakao kommer fra Central- og Sydamerika: Den Dominikanske Republik, Panama, Ecuador og Peru. Det dyrkes 100% under kontrollerede økologiske forhold og er også certificeret i henhold til bæredygtighed og sociale standarder i Rainforest Alliance-programmet. Dette giver yderligere bæredygtighedsstandarder (klimabevidst landbrug/biodiversitet) og stræber efter økonomisk sikkerhed for landmændene samt en langsigtet forbedring af hele forsyningskæden.

Vores mål er at give kakaobønder, hvoraf de fleste er organiseret i kooperativer, en løn, de kan leve af, og planlægningssikkerhed. Med denne sikkerhed kan kooperativerne bedre planlægge nødvendige investeringer, det være sig i infrastrukturen eller på selve gårdene. Rainforest Alliance arrangerer kurser, der lærer landmændene de særlige krav til økologisk landbrug og god landbrugspraksis. Dette gør det muligt for dem at øge deres afgrødeudbytte og dermed forbedre deres indkomst.

Desuden er pristillæg for kakao med fine aromaer, der dyrkes i Den Dominikanske Republik og Ecuador, betydeligt højere end verdensmarkedsprisen for kakao.

I modsætning til i de vestafrikanske kakaoregioner er udnyttende børnearbejde ikke et væsentligt problem i landene i Latinamerika. Børnene går normalt i skole. Ikke desto mindre er det vigtigt at forhindre dette problem gennem målrettet forebyggende arbejde og at nippe mulige farer i knoppen. Det har vi gjort i årevis med vores forebyggelsesprojekt "KIDS for KIDS".

Derudover arbejder vi i øjeblikket sammen med vores partnere i Den Dominikanske Republik om et program for særligt bæredygtig kakao, hvis dyrkningskriterier overstiger de allerede høje standarder for Organic and Rainforest Alliance-certificeringerne. Dette program vil i første omgang gavne en gruppe på omkring 150 kakaoproducerende familier og fokusere på områderne (gen)skovplantning af bedrifterne, uddannelse i økologisk landbrug og adgang til drikkevand. Projektet omfatter naturligvis også betaling af yderligere præmier. Gennemførelsen er i første omgang planlagt til fire år og vil blive nøje overvåget af os.

Klik på følgende knap for at læse mere om baggrunden for og de aktuelle fremskridt i vores "Sustainable Organic Cocoa Project".

Mere om

Vores ansvar