Voor een biologisch product van hoge kwaliteit is een productieproces met een zo gering mogelijke impact op het milieu onontbeerlijk.

Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat onze moedermaatschappij, de reeds lang bestaande chocoladefabriek Weinrich in Herford, Oost-Westfalen, reeds in een vroeg stadium de ecologische verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Dit omvat de overschakeling op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, alsook een systematisch energiebeheer om het energieverbruik te verminderen.

Een mijlpaal: in 2014 besloot Weinrich alleen nog cacao te gebruiken van 100% duurzaam gecertificeerde bronnen die voldoen aan biologische, Fairtrade of UTZ-normen. Ook het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen en additieven wordt al geruime tijd bewust vermeden.

Sinds 2016 produceert Weinrich ook klimaatneutraal. Dit betekent dat alle CO2-uitstoot die tijdens de chocoladeproductie wordt uitgestoten, wordt gecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in het Zuiden. Projecten zoals het"Gola Rainforest National Park" -project in Sierra Leone.

 

golarainforest.org

01.

Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

02.

Compensatie van alle CO2-uitstoot

03.

Efficiënt energiebeheer

04.

100% duurzame cacao

Bescherming van het klimaat

Gola Rainforest National Park Project

Sierra Leone

Het klimaatbeschermingsproject "Gola National Park" heeft zich tot taak gesteld de biodiversiteit van ongeveer 70.000 hectare nationaal parkgebied in Sierra Leone en 70.000 hectare aangrenzend perifeer gebied in stand te houden, de infrastructuur aldaar te verbeteren door ondersteuning van scholen en medische voorzieningen en een ecologisch landgebruik te bevorderen. Dit omvat onder meer de teelt van duurzame cacao.

Meer over

Onze verantwoordelijkheid

- —