Voor een biologisch product van hoge kwaliteit is een productieproces met een zo gering mogelijke impact op het milieu onontbeerlijk.

Daarom zijn wij zeer dankbaar dat onze moedermaatschappij, de reeds lang bestaande chocoladefabriek Weinrich in Herford, Oost-Westfalen, al in een vroeg stadium de ecologische verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Naast de aankoop van CO2-gecompenseerd aardgas sinds 2021 voor de warmtekrachtcentrale, betrekt Weinrich sinds 2012 elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De systematische milieu- en energiebeheer, gecertificeerd volgens ISO 50001 en 14001, leidt tot beperking van het energieverbruik, behoud van hulpbronnen en beperking van het waterverbruik en afval tot een aanvaardbaar minimum.

Bovendien worden alle CO2-emissies die tijdens de chocoladeproductie nog ontstaan (zoals het woon-werkverkeer van de werknemers), gecompenseerd ondanks talrijke milieu- en energiebeheersprojecten om de CO2-uitstoot te verminderen,wordengecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in het Zuiden. Weinrich steunt bijvoorbeeld hetproject "Gola Rainforest National Park" in Sierra Leone.

golarainforest.org


Een andere mijlpaal: in 2014 besloot Weinrich om alleen nog cacao uit 100% duurzaam gecertificeerde bronnen In 2014 besloot Weinrich alleen nog cacao te gebruiken van 100% duurzaam gecertificeerde bronnen die voldoen aan biologische, Fairtrade of Rainforest Alliance normen - idealiter zelfs een mix van deze. Ook het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen en additieven wordt al geruime tijd bewust vermeden.

01.

Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

02.

Compensatie van alle CO2-uitstoot

03.

Efficiënt energiebeheer

04.

100% duurzame cacao

Bescherming van het klimaat

Gola Rainforest National Park Project

Sierra Leone

Het klimaatbeschermingsproject "Gola National Park" heeft zich tot taak gesteld de biodiversiteit van ongeveer 70.000 hectare nationaal parkgebied in Sierra Leone en 70.000 hectare aangrenzend perifeer gebied in stand te houden, de infrastructuur aldaar te verbeteren door ondersteuning van scholen en medische voorzieningen en een ecologisch landgebruik te bevorderen. Dit omvat onder meer de teelt van duurzame cacao.

Meer over

Onze verantwoordelijkheid

- —