För en högkvalitativ ekologisk produkt är en tillverkningsprocess som har så liten inverkan på miljön som möjligt oumbärlig.

Vi är därför mycket tacksamma för att vår moderfabrik, den traditionella Weinrich-chokladfabriken i Herford i East Westfalen, tog ekologiskt ansvar i ett tidigt skede. Förutom att köpa co2e-kompenserad naturgas till det kombinerade värme- och kraftverket sedan 2021 har Weinrich köpt sin el från förnybar energi sedan 2012. Den systematiska miljö- och energiförvaltningen, som certifierats enligt ISO 50001 och 14001, leder till minskad energiförbrukning, resursbevarande och minskning av vattenförbrukning och avfall till ett acceptabelt minimum.

Dessutom kompenseras alla koldioxidutsläpp som fortfarande genereras under chokladproduktionen trots många miljö- och energihanteringsprojekt för att minska koldioxidutsläppen (t.ex. e.B anställdas pendling) av certifierade klimatskyddsprojekt i den globala södern. Weinrich stöder till exempel projektet "Gola Rainforest National Park" i Sierra Leone.

golarainforest.org


Ein weiterer Meilenstein: Im Jahr 2014 entschied Weinrich, nur noch Kakao aus 100% nachhaltig zertifizierten Quellen zu verwenden, der entweder Bio-, Fairtrade- oder Rainforest Alliance-Standards erfüllt – im Idealfall sogar einen Mix aus diesen. Auch von dem Einsatz von gentechnisch veränderten Roh- und Zusatzstoffen wird bereits seit einiger Zeit bewusst Abstand genommen.

01.

El från förnybar energi

02.

Kompensation för alla koldioxidutsläpp

03.

effektiv energihantering

04.

100% hållbar kakao

Klimatskydd

Projekt "Gola Rainforest National Park"

Sierra Leone

Klimatskyddsprojektet "Gola Nationalpark" har gett sig själv i uppdrag att bevara den biologiska mångfalden i cirka 70 000 hektar nationalparksområde i Sierra Leone samt 70 000 hektar angränsande randområden, förbättra infrastrukturen där genom att stödja skolor och medicinska institutioner och främja ekologisk markanvändning. Detta inkluderar bland annat odling av hållbar kakao.

Mer om

Vårt ansvar