Als een verantwoordelijke producent is niet alleen de ecologische kant belangrijk voor ons, maar ook de menselijke kant. Daarom werken wij voortdurend aan een duurzame verbetering van de systemen voor de mensen die aan de oorsprong liggen van onze grondstoffen. Natuurlijk kijken wij altijd kritisch en met zelfreflectie naar onze daden. Wij pretenderen niet precies te weten wat beter is voor de plaatselijke producenten. Maar - en dit is cruciaal - we luisteren goed...

"Niet een paar zijn geroepen, maar allen."

Joseph Beuys

Onze cacao is afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika: de Dominicaanse Republiek, Panama, Ecuador en Peru. Het wordt voor 100% geteeld onder gecontroleerde biologische omstandigheden en is ook gecertificeerd volgens de duurzaamheids- en sociale normen van het Rainforest Alliance-programma. Dit biedt extra duurzaamheidsnormen (klimaatbewuste landbouw / biodiversiteit) en streeft naar financiële zekerheid voor de boeren en een verbetering op lange termijn van de hele toeleveringsketen.

Ons doel is het levensonderhoud veilig te stellen van de cacaoboeren, waarvan de meesten in coöperaties zijn georganiseerd. Met deze zekerheid kunnen de coöperaties de nodige investeringen beter plannen, zowel in de infrastructuur als in de landbouwbedrijven zelf. Rainforest Alliance organiseert opleidingscursussen die de boeren de speciale vereisten van biologische landbouw en goede landbouwpraktijken bijbrengen. Dit stelt hen in staat de opbrengst van hun oogsten te verhogen en zo hun inkomen te verbeteren.

Bovendien is de prijs van fijne cacao uit de Dominicaanse Republiek en Ecuador aanzienlijk hoger dan de wereldmarktprijs voor cacao.

Anders dan in de Westafrikaanse cacaosegio's is uitbuiting door kinderarbeid in de landen van Latijns-Amerika geen groot probleem. De kinderen gaan meestal naar school. Toch is het belangrijk dit probleem te voorkomen door doelgericht preventief te werk te gaan en mogelijke gevaren in de kiem te smoren. Wij doen al jaren een dergelijke toezegging met onze KIDS voor KIDS"-preventieproject.

Bovendien werken wij momenteel met onze partners in de Dominicaanse Republiek aan een programma voor bijzonder duurzame cacao, waarvan de teeltcriteria verder gaan dan de reeds strenge normen van de certificeringen "Bio" en "Rainforest Alliance". Dit programma zal in eerste instantie ten goede komen aan een groep van ongeveer 150 cacaoproducerende gezinnen en zich toespitsen op de (her)bebossing van de boerderijen, opleiding in biologische landbouw en toegang tot drinkwater. Uiteraard moeten voor dit project ook extra premies worden betaald. De uitvoering is aanvankelijk gepland voor vier jaar en zal door ons op de voet worden gevolgd.

Klik gerust op de volgende knop om meer te lezen over de achtergrond en de huidige vorderingen van ons "Duurzaam Biologisch Cacaoproject".

Meer over

Onze verantwoordelijkheid

- —