Voor een biologisch product van hoge kwaliteit is een productieproces dat het milieu zo weinig mogelijk belast, in wezen onontbeerlijk.

Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat ons moederbedrijf, de traditionele chocoladefabriek Weinrich in Herford, Oost-Westfalen, al in een vroeg stadium de ecologische verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Naast de aankoop van CO2-gecompenseerd aardgas sinds 2021 voor de warmtekrachtcentrale, betrekt Weinrich sinds 2012 elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Het systematische milieu- en energiebeheer, gecertificeerd volgens ISO 50001 en 14001, leidt tot de vermindering van het energieverbruik, het behoud van hulpbronnen en de beperking van het waterverbruik en afval tot een aanvaardbaar minimum.

Bovendien worden alle CO2-emissies die ondanks talrijke milieu- en energiebeheersprojecten bij de chocoladeproductie blijven optreden (zoals het woon-werkverkeer van werknemers), gecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in het Zuiden. Projecten zoals het "Gola Rainforest National Park"-project in Sierra Leone.

▸ golarainforest.org


Nog een mijlpaal: in 2014 besloot Weinrich alleen nog cacao te gebruiken van 100% duurzaam gecertificeerde bronnen die voldoen aan de normen voor biologische teelt, Fairtrade of Rainforest Alliance (RFA). Ook het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen en additieven wordt al geruime tijd bewust vermeden.

01.

Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

02.

Compensatie van alle CO2-uitstoot

03.

Efficiënt energiebeheer

04.

100% duurzame cacao

Bescherming van het klimaat

Gola Rainforest National Park Project

Sierra Leone

Het klimaatbeschermingsproject "Gola National Park" heeft zich tot taak gesteld de biodiversiteit van ongeveer 70.000 hectare nationaal parkgebied in Sierra Leone en 70.000 hectare aangrenzend perifeer gebied in stand te houden, de infrastructuur aldaar te verbeteren door ondersteuning van scholen en medische voorzieningen en een ecologisch landgebruik te bevorderen. Dit omvat onder meer de teelt van duurzame cacao.

Meer over

Onze verantwoordelijkheid

- —