Informatie verstrekt overeenkomstig § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG)

EcoFinia GmbH
Diebrocker Str. 17
D-32051 Herford

 

Vertegenwoordigd door

CEO Gerrit Wiezoreck, Andreas Meyer & Cord Budde

 

Neem contact op met

Telefoon: +49 [0]234 54449360
Fax: +49 [0]234 54449361
E-mail: info@vivani.de

 

Inschrijving

Inschrijving in het handelsregister.
Rechtbank van inschrijving: Bad Oeynhausen
Registratienummer: 5604

 

BTW

Btw-identificatienummer volgens § 27 a van de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde:
DE 813 545 500

 

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55, lid 2, van de Duitse Federale Omroepovereenkomst (RstV)

Alexander Kuhlmann
kuhlmann@ecofinia.de
telefoon: 0234 544493-54
fax: 0234 544493-61

 

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Onze e-mail is te vinden in het impressum/juridisch bericht.

Wij nemen niet deel aan online geschillenbeslechting bij arbitragecommissies voor consumentenzaken.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverleners zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens § 8 tot § 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of te zoeken naar bewijsmateriaal dat op illegale activiteiten wijst.

Wettelijke verplichtingen tot verwijdering van informatie of tot blokkering van het gebruik van informatie blijven onaangetast. In dit geval is aansprakelijkheid slechts mogelijk op het tijdstip waarop kennis wordt genomen van een specifieke schending van het recht. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij er kennis van krijgen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites, daarom kunnen wij voor die inhoud geen garantie geven. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites waren op het ogenblik van de totstandbrenging van de link gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud werd niet ontdekt op het ogenblik van de koppeling. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd zodra wij er kennis van nemen.

 

Copyright

De door de aanbieders op deze websites gepubliceerde inhoud en compilaties zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elk gebruik dat buiten de werkingssfeer van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik.
Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud op deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site zijn als zodanig aangegeven. Indien u echter schendingen van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.