Aby uzyskać wysokiej jakości produkt ekologiczny, niezbędny jest proces produkcji, który minimalizuje wpływ na środowisko.

Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasza firma macierzysta, tradycyjna fabryka czekolady Weinrich w Herford we wschodniej Westfalii, wcześnie przyjęła na siebie odpowiedzialność ekologiczną. Oprócz zakupu gazu ziemnego z kompensacją CO2 od 2021 r. dla elektrociepłowni, Weinrich od 2012 r. zaopatruje się w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Systematyczne zarządzanie środowiskiem i energią, certyfikowane zgodnie z ISO 50001 i 14001, prowadzi do redukcji zużycia energii, ochrony zasobów oraz redukcji zużycia wody i odpadów do akceptowalnego minimum.

Ponadto wszystkie emisje CO2, które mimo licznych projektów w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią (np. dojazdy pracowników) nadal występują przy produkcji czekolady, są kompensowane przez certyfikowane projekty ochrony klimatu w krajach Globalnego Południa. Projekty takie jak "Gola Rainforest National Park" w Sierra Leone.

▸ golarainforest.org


Kolejny kamień milowy: W 2014 r. firma Weinrich zdecydowała się na używanie kakao pochodzącego w 100% ze źródeł certyfikowanych w sposób zrównoważony, spełniających standardy organiczne, Fairtrade lub Rainforest Alliance (RFA). Od pewnego czasu świadomie unika się również stosowania surowców i dodatków modyfikowanych genetycznie.

01.

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii

02.

Kompensacja wszystkich emisji CO2

03.

Efektywne zarządzanie energią

04.

100% zrównoważonego kakao

Ochrona klimatu

Projekt Park Narodowy Lasów Deszczowych Gola

Sierra Leone

Projekt ochrony klimatu "Park Narodowy Gola" postawił sobie za zadanie zachowanie bioróżnorodności na obszarze około 70.000 hektarów parku narodowego w Sierra Leone oraz 70.000 hektarów sąsiadujących z nim obszarów peryferyjnych, poprawę tamtejszej infrastruktury poprzez wspieranie szkół i placówek medycznych oraz promowanie ekologicznego użytkowania gruntów. Obejmuje to między innymi zrównoważoną uprawę kakao.

Więcej na temat

Nasza odpowiedzialność

- —