Nature provides us something precious, and we thank it with respect. That is why all VIVANI products are certified organic. Some raw materials comply with Demeter, Fairtrade, and other BSCI sustainability standards.

"Behåll din kärlek till naturen, för det är det sanna sättet att förstå konst mer och mer."

Vincent skåpbil Gogh

PRINCIPER
AV ORGANISKT
LANTBRUK

01.

Bevarande av jordens bördighet

02.

Övergivande av bekämpningsmedel

03.

Förbud mot alla genetiskt modifierade organismer

FRUKTER
AV ORGANISKT
LANTBRUK

01.

Stärker växtförsvaret

02.

Stöder naturliga regleringsmekanismer

03.

Bevarar den biologiska mångfalden

04.

Ökar jordens bördighet

05.

Vattnet förblir rent

06.

Naturliga ekosystem skonas

07.

Minskar klimatpåverkan

Vårt tillvägagångssätt

Hållbar kakao

från skyddat ursprung

Vi värdesätter hållbara kakao- och miljövänliga förpackningsmaterial.

As the main raw material of our products, the origin and quality of our cocoa is very important to us. It is crucial for us that we ensure our products are cultivated only in sustainably managed cocoa fields. One of the cocoa varieties we use even complies with both organic and Demeter standrads. Having said that, we are not convinced of the advantages that additional Fairtrade certificates offer, due to the fact that they bring farmers only a small added value compared to their current situation, but require significantly higher costs at all other levels.

En fråga vi ofta får är: "Hur kan du se till att alla människor i din leverantörskedja behandlas rättvist?" Vårt svar på den här frågan är, "vi kan inte" och det är precis så ärliga vi måste vara. Det finns helt enkelt ingen enkel lösning på detta problem, utan snarare ett komplext nätverk av olika tillvägagångssätt och program som inrättas med ständiga mål för att få ett slut på dessa orättvisor. Inte allt som vi anser vara användbart, håller jordbrukaren ursprungligen med. Här är det viktigt att vi förstår varandra för att kunna förena kulturella skillnader, olika mentaliteter, förväntningar och förståelse för kvalitet. Detta är den verkliga utmaningen i vårt arbete, en sann herkulesisk uppgift.

Därför söker vi ständigt en dialog med våra leverantörer. Det är bara genom denna metod som vi kan förhandla om våra behov till en ömsesidig förståelse.

Det finns fortfarande många saker att göra, och många områden att förbättra. Några nya meningsfulla begrepp mognar redan i våra sinnen...

Mer om

Vårt ansvar