"Syftet med konsten är att tvätta bort det dagliga livets damm från våra själar."

Pablo Picasso