När det gäller förpackning av våra chokladkakor, snackbarer och couvertures avstår vi från tvivelaktiga förpackningsmaterial som plast och aluminium, men använder istället miljövänligt förpackningsmaterial helt.

Det kan komma som en överraskning, men förpackningsfilmen som används för vår choklad är faktiskt inte gjord av plast, trots att den ser nästan identisk ut. Den är faktiskt tillverkad av NatureFlex™ – en naturfilm tillverkad av förnybara råvaror (certifierad enligt DIN CERTCO Registration-Nr. 7H0037). Detta material representerar en innovation inom förpackningar: det erbjuder samma höga skyddsnivå för produkter som PE-film eller aluminiumfolie. De naturliga förpackningarna produceras med hållbart anskaffad träfiber, som sådan kan den helt enkelt kasseras i trädgårdskomposthögar eller i restavfallet.

De pappers- och kartongförpackningar som används för chokladkakornaär också FSC-® och tryckta med mineraloljefria bläck.


INFORMATION OM BORTSKAFFANDE:

The film packaging used for your VIVANI chocolate can be fully home composted (“OK compost HOME”-certified by TÜV Austria). It decomposes completely under perfect composting conditions within 50 days.

Om du inte har en kompost eller vill göra dig av med filmen på annat sätt, be ditt lokala avfallshanteringsföretag om korrekt bortskaffande av cellulosafilm.

Mer om

Vårt ansvar