Information som tillhandahålls enligt Sec. 5 Tysk telemedia agerar (TMG)

EcoFinia GmbH
Diebrocker Str. 17
D-32051 Herford, Tyskland

 

Representerad av

CEO Gerrit Wiezoreck, Andreas Meyer & Cord Budde

 

Kontakta oss

Telefon: +49 [0]234 54449360
Fax: +49 [0]234 54449361
E-post: info@vivani.de

 

Registrera transaktion

Registrering i handelsregistret.
Registrering domstol: Bad Oeynhausen
Organisationsnummer: 5604

 

MOMS

Moms-ID-nummer enligt Sec. 27 en tysk mervärdesskattelag:
DE 813 545 500

 

Ansvarig för innehållet acc. till Sec. 55, punkt 12. 2 Tyskt federalt radioutsändningöverenskommelse (RstV)

Alexander Kuhlmann
kuhlmann@ecofinia.de
Telefon: 0234 544493-54
fax: 0234 544493-61

 

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vänligen hitta vår e-post i impressum / juridiskt meddelande.

Vi deltar inte i tvistlösning online vid skiljenämnder för konsumenter.

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer är vi ansvariga för eget innehåll på dessa webbplatser enligt Sec. 7, punkt 1 i den tyska telemedialagen (TMG). Men enligt Sec. 8–10 Den tyska telemedialagen (TMG) är tjänsteleverantörer inte skyldiga att permanent övervaka inlämnad eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olaglig verksamhet.

Rättsliga skyldigheter att ta bort information eller blockera användningen av information förblir obestridda. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för kunskap om en specifik lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.

 

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande inkluderar länkar till externa tredjepartswebbplatser. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera för dessa innehåll. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser ansvarar alltid för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna hade kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länken. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas utan rimliga indikationer på att det har skett en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.

 

Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av tyska upphovsrättslagar. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag utanför upphovsrättslagens tillämpningsområde kräver skriftligt tillstånd från upphovsmannen eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjuden.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några brott mot upphovsrättslagen, vänligen informera oss. Sådant innehåll kommer att tas bort omedelbart.