1. En oversigt over databeskyttelse

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger vil give dig et let at navigere overblik over, hvad der vil ske med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Udtrykket "personoplysninger" omfatter alle data, der kan bruges til personligt at identificere dig. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, som vi har medtaget under denne kopi.

Dataoptagelse på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig part i registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. "controlleren")?

Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige i afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov" på denne hjemmeside.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af din deling af dine data med os. Dette kan for eksempel være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Vores it-systemer registrerer automatisk andre data, når du besøger vores hjemmeside. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt, hvor der er adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du åbner vores hjemmeside.

Hvad er de formål, vi bruger dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden, modtagerne og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet, blokeret eller udryddet. Tøv ikke med at kontakte os på noget tidspunkt under den adresse, der er oplyst i afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov" på denne hjemmeside, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede problemer. Du har også ret til at klage til det kompetente tilsynsorgan.

Desuden har du under visse omstændigheder ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Yderligere oplysninger finder du i databeskyttelseserklæringen under afsnittet "Ret til begrænsning af databehandling".

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor behandler vi dine personoplysninger som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil en række personlige oplysninger blive indsamlet. Personoplysninger omfatter data, der kan bruges til personligt at identificere dig. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt de formål, vi bruger disse data til. Det forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi anbefaler hermed, at overførsel af data via internettet (dvs. via e-mail-kommunikation) kan være udsat for sikkerhedshuller. Det er ikke muligt helt at beskytte data mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (benævnt "registeransvarlig" i GDPR)

Databehandleren på denne hjemmeside er:

Alexander Kuhlmann

Telefon: 0234 544493-54
E-mail: kuhlmann@ecofinia.de

Den registeransvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der egenhændigt eller sammen med andre træffer beslutninger om formålet med og ressourcerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En bred vifte af databehandlingstransaktioner er kun mulige efter dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette, alt hvad du er forpligtet til at gøre, er at sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (artikel 21 i GDPR)

I tilfælde af, at data behandles på grundlag af artikel 6 sekt. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på grunde, der skyldes din unikke situation. Dette gælder også for enhver profilering baseret på disse bestemmelser. For at fastlægge retsgrundlaget, som enhver behandling af data er baseret på, henvises til denne databeskyttelseserklæring. Hvis du logger en indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte personoplysninger, medmindre vi er i stand til at fremlægge tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandling af dine data, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis formålet med behandlingen er at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder (indsigelse i henhold til artikel 21 SEK. 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles for at deltage i direkte annoncering, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine berørte personoplysninger med henblik på en sådan annoncering. Dette gælder også for profilering i det omfang, den er tilknyttet en sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte reklameformål (indsigelse i henhold til artikel 21 sekt. 2 GDPR).

Ret til at klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, navnlig i den medlemsstat, hvor de normalt har bopæl, arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at registrere en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retssager.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi automatisk behandler på grundlag af dit samtykke, eller at vi afholder dem til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format. Hvis du skal kræve direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne hjemmeside enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger om blokering, berigtigelse og udryddelse af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personoplysninger, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data rettet, blokeret eller udryddet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på noget tidspunkt på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov."

Ret til at kræve behandlingsbegrænsninger

Du har ret til at kræve, at der indføres restriktioner for behandlingen af dine personoplysninger. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov." Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af dine data, der er arkiveret af os, har vi normalt brug for lidt tid til at bekræfte denne påstand. I den tid, denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger blev/bliver udført på ulovlig vis, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i stedet for at kræve, at disse data videregives.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for at blive udryddet.
  • Hvis De har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i sekten. 1 GDPR, dine rettigheder og vores rettigheder skal afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser der er fremherskende, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, kan disse oplysninger – med undtagelse af arkiveringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige hensyn af almen interesse, som EU eller en EU-medlemsstat nævner.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i afsnittet "Oplysninger, der kræves ved lov" for at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af denne hjemmeside og dens sider forbeholder sig udtrykkelig ret til at anlægge sag i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-beskeder.

3. Registrering af data på vores hjemmeside

Cookies

I nogle tilfælde bruger vores hjemmeside og dens sider såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke computeren og indeholder ikke virus. Formålet med cookies er at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og mere sikker. Cookies er små tekstfiler, der er placeret på din computer og gemt af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk efter din forlade vores hjemmeside. Andre cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan justere indstillingerne i din browser for at sikre, at du får besked, hver gang cookies placeres, og for at give dig mulighed for kun at acceptere cookies i bestemte tilfælde eller udelukke accept af cookies i bestemte situationer eller generelt og for at aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

Cookies, der er nødvendige for udførelsen af den elektroniske kommunikationstransaktion eller for at levere visse funktioner, du vil bruge (f.eks. indkøbskurvens funktion), gemmes på grundlag af artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at opbevare cookies for at sikre teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af dine browsermønstre) skal gemmes, behandles de separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af denne hjemmeside og dens sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser kommunikerer automatisk til os. Oplysningerne omfatter:

  • Den anvendte browsertype og -version
  • Det anvendte operativsystem
  • URL-adresse til henviser
  • Værtsnavnet på den computer, der har adgang til
  • Tidspunktet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i den teknisk fejlfri skildring og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender henvendelser til os via vores kontaktformular, vil oplysningerne i kontaktformularen samt eventuelle kontaktoplysninger, der gives deri, blive gemt af os for at håndtere din forespørgsel og i tilfælde af, at vi har yderligere spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Derfor sker behandlingen af de data, der indtastes i kontaktformularen, udelukkende baseret på dit samtykke (artikel 6 sekt. 1 tændte. en GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette, alt hvad du er forpligtet til at gøre, er at sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at udrydde oplysningerne, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis det formål, som oplysningerne arkiveres til, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle ufravigelige lovbestemmelser – navnlig opbevaringsperioder.

Tilmelding på denne hjemmeside

Du har mulighed for at registrere dig på vores hjemmeside for at kunne bruge yderligere hjemmesidefunktioner. Vi bruger kun de data, du indtaster, med det formål at bruge det respektive tilbud eller den pågældende tjeneste, du har registreret dig for. De nødvendige oplysninger, vi anmoder om på registreringstidspunktet, skal indtastes fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

For at underrette dig om vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer, skal vi bruge den e-mail-adresse, der blev angivet under registreringsprocessen.

Vi behandler de data, der indtastes under registreringsprocessen, på grundlag af dit samtykke (artikel 6 sekt. 1 tændte. en GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette, alt hvad du er forpligtet til at gøre, er at sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af enhver dataindsamling, der fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

De data, der registreres under registreringsprocessen, skal gemmes af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside. Derefter slettes sådanne data. Dette berører ikke obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indholdsorganisation eller ændring af retsforholdet (databeholdning). Disse foranstaltninger træffes på grundlag af artikel 6 sekt. 1 lit.b GDPR, som gør det muligt at behandle data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller handlinger forud for kontraktindens indgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af vores hjemmeside (brugsdata), i det omfang det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugerne at bruge tjenesterne og fakturere for dem.

De indsamlede kundedata skal udryddes, når ordren er afsluttet, eller forretningsforbindelsen er ophørt. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte opbevaringsmandater.

Dataoverførsel ved afslutning af kontrakter om tjenester og digitalt indhold

Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af kontrakten; f.eks. med det finansieringsinstitut, der har til opgave at behandle betalingerne.

Enhver yderligere overførsel af data må ikke finde sted eller må kun ske, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til overførslen. Enhver deling af dine data med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål, må ikke finde sted.

Grundlaget for behandling af data er artikel 6 sekt. 1 lit.b GDPR, som gør det muligt at behandle data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller for handlinger forud for kontraktind indgåelsen.

4. Sociale medier

Instagram-plug-in

Vi har integrerede funktioner på den offentlige medieplatform Instagram på vores hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indhold fra vores hjemmeside til din Instagram-profil. Dette gør det muligt for Instagram at tildele dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Vi er nødt til at påpege, at vi som udbyder af hjemmesiden og dens sider ikke har noget kendskab til indholdet af de overførte data og dets brug af Instagram.

Brugen af Instagram-plug-in'en er baseret på art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i at være så synlig som muligt på sociale medier.

For mere information om dette emne henvises til Instagrams erklæring om databeskyttelse på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analyseværktøjer og reklame

WordPress Statistik

Denne hjemmeside bruger WordPress værktøj Stats med henblik på statistisk at analysere brugernes adgang til oplysninger. Leverandøren af løsningen er Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats bruger cookies, der er gemt på din computer, og som gør det muligt at analysere brugen af denne hjemmeside. De oplysninger, der genereres af cookies om brugen af vores hjemmeside er gemt på servere i USA. Din IP-adresse gøres anonym efter behandling og før lagring af dataene.

"WordPress Stats" cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Opbevaringen af "WordPress Stats" cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Hjemmesiden operatør har en legitim interesse i anonym analyse af brugermønstre, med henblik på at optimere operatørens web-tilbud og reklame.

Du kan oprette din browser på en sådan måde, at du får besked når som helst cookies placeres, og du kan kun tillade cookies i visse tilfælde eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og du kan også aktivere automatisk sletning af cookies ved lukning af browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling og brug af dine data til fremtidige konsekvenser ved at placere en fravalgscookie i din browser ved at klikke på følgende link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

6. Nyhedsbrev

Data fra nyhedsbrevet

Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbrevet, der tilbydes på denne hjemmeside, har vi brug for fra dig en e-mail-adresse samt oplysninger, der giver os mulighed for at kontrollere, at du er ejer af den angivne e-mail-adresse og samtykke til modtagelsen af nyhedsbrevet. Der må ikke indsamles yderligere data, eller de må kun indsamles på frivillig basis. Vi vil kun bruge sådanne data til at sende de ønskede oplysninger og vil ikke dele sådanne data med nogen tredjepart.

Behandlingen af de oplysninger, der er optaget i abonnementsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af Deres samtykke (artikel 6 sekt. 1, lit. en GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mail-adresse og brug af disse oplysninger til afsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af de databehandlingstransaktioner, der hidtil har fundet sted.

De data, du arkiverer hos os med henblik på nyhedsbrevabonnementet, arkiveres af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet. Når du har opsagt dit abonnement på nyhedsbrevet, slettes dataene. Dette påvirker ikke data, vi har arkiveret til andre formål.

Hurtigmail

Denne hjemmeside bruger Rapidmail til afsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail-tjenester kan blandt andet bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du indtaster med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, arkiveres på Rapidmail-servere i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker at tillade en analyse fra Rapidmail, skal du afmelde nyhedsbrevet. Vi giver dig et link til at gøre dette i hvert nyhedsbrev besked. Desuden kan du også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Dataanalyse af Rapidmail

Til analytiske formål er e-mails, der sendes via Rapidmail, mærket med en såkaldt "Tracking Pixel", som opretter forbindelse til Rapidmails servere, når e-mailen er åbnet. Det er derfor muligt at afgøre, om en e-mail med nyhedsbrevet rent faktisk blev åbnet.

Med hjælp fra Rapidmail er vi også i stand til at afgøre, om og hvilke links i nyhedsbrevet modtageren klikkede på. Alle links, der er integreret i e-mailen, er såkaldte Sporingslinks, der gør det muligt for os at tælle dine klik.

For flere detaljer om Rapidmail analysefunktioner, følg dette link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Retsgrundlag

Dataene behandles på baggrund af dit samtykke (artikel 6 sekt. 1 lit. en GDPR).  Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet, ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af databehandlingstransaktioner, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

Opbevaringsperiode

De data, du arkiverer hos os med henblik på nyhedsbrevabonnementet, arkiveres af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet. Når du har annulleret dit abonnement på nyhedsbrevet, slettes dataene fra vores servere såvel som fra CleverElements. Dette påvirker ikke data, vi har arkiveret til andre formål.

Yderligere oplysninger findes i Rapidmails databeskyttelsesforordninger på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Udførelse af en aftale om databehandling af kontrakter

Vi har indgået en kontrakt med Rapidmail, hvor vi kræver, at Rapidmail beskytter vores kunders data og afstår fra at dele sådanne data med tredjeparter. Du kan gennemse denne kontrakt under følgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. Plug-ins og værktøjer

Google Maps

Via en API bruger dette websted kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Hvis du vil aktivere brugen af Google Maps-funktionerne, skal din IP-adresse gemmes. Som regel overføres disse oplysninger til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af denne hjemmeside har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde og til at gøre de placeringer, der afsløres på vores hjemmeside, nemme at finde. Dette udgør en legitim interesse som defineret i artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende benævnt "reCAPTCHA") på vores hjemmesider. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Formålet med reCAPTCHA er at afgøre, om data, der er indtastet på vores hjemmesider (f.eks. oplysninger, der er indtastet i en kontaktformular), leveres af en menneskelig bruger eller af et automatiseret program. For at afgøre dette analyserer reCAPTCHA de besøgendes adfærd baseret på en række parametre. Denne analyse udløses automatisk, så snart den besøgende på webstedet kommer ind på webstedet. Til denne analyse evaluerer reCAPTCHA en række data (f.eks. IP-adresse, tid, som den besøgende på webstedet har brugt på webstedet, eller markørbevægelser, som brugeren har taget initiativ til). De data, der spores under sådanne analyser, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører udelukkende i baggrunden. Besøgende på webstedet bliver ikke advaret om, at en analyse er i gang.

Dataene behandles på grundlag af artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Det er i webstedsoperatørernes legitime interesse at beskytte operatørens webindhold mod misbrug fra automatiserede industrispionagesystemer og mod SPAM.

Du kan finde flere oplysninger om Google ReCAPTCHA og gennemgå Googles erklæring om databeskyttelse ved at følge disse links: https://policies.google.com/privacy?hl=en og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.