VIVANI steunt de preventieprojecten van Kindernothilfe tegen kinderarbeid in Haïti met een jaarlijkse donatie van 25.000 euro . Kindernothilfe beheert talrijke preventieprojecten in verschillende provincies van het land. Kindernothilfe garandeert kwalitatief hoogstaand projectwerk met de belofte van een efficiënte, impactgerichte aanwending van alle schenkingen. Wij zijn zeer verheugd dat wij in Kindernothilfe zo'n ervaren partner hebben gevonden, een partner met de nodige know-how en tact. Zonder wie niets zou kunnen worden bereikt gezien de moeilijke omstandigheden waarin het land Haïti verkeert.

Preventie van kinderarbeid

Hulp voor kleine boeren in afgelegen gemeenschappen

Belangrijke projectactiviteiten in een oogopslag

 

  • Ongeveer 600 meisjes en jongens nieuwe perspectieven bieden door middel van onderwijs van hoge kwaliteit dat is afgestemd op hun specifieke behoeften.

  • Gratis schoolmaaltijden voor zo'n 600 kinderen met ingrediënten die onder meer in schooltuinen worden verbouwd.

  • Aankoop en distributie van zaden voor schooltuinen.

  • Opleiding voor ouders en kinderen in biologische landbouw.
Leven in extreme armoede leidt tot kinderarbeid

De mensen in de bergen van Carrefour leven erg afgezonderd. De dorpen in het midden van de berg zijn alleen te voet bereikbaar (5-12 uur, afhankelijk van de ligging van het dorp) en hebben geen enkele infrastructuur. Overheidsinterventie bereikt zelden de moeilijk te bereiken regio, waardoor de bewoners weinig toegang hebben tot ziekenhuizen, scholen of overheidssteun. Het grootste deel van de bevolking leeft van kleinschalige zelfvoorzienende landbouw. Het dagelijks leven van de gezinnen wordt gekenmerkt door armoede, honger en hard werken. Boeren worstelen met moeilijke bodemomstandigheden als gevolg van hellingen, watergebrek en barre weersomstandigheden. De kinderen lijden aan ziekte, ondervoeding en gebrek aan toegang tot behoorlijk onderwijs. Wegens deze barre omstandigheden sturen ouders hun kinderen vaak naar familieleden in de steden, kennissen of zelfs buitenlandse "gastgezinnen". De ouders doen dit in de hoop dat hun kinderen de juiste omgeving zullen hebben om te slagen en uiteindelijk een beter leven te leiden.

In veel Haïtiaanse steden heerst extreme armoede, en de hoop op een beter leven wordt vaak niet vervuld. In de stad hebben kinderen vaak een nog moeilijkere toekomst als ze in een "gastgezin" wonen. Deze kinderen staan bekend als het Restavèk kind (van het Franse woord "rester avec"="bij iemand blijven"). In deze tehuizen worden kinderen vaak uitgebuit als arbeiders. Zij worden vaak belast met karweitjes als: koken, schoonmaken, wassen, en het sjouwen van zware waterbussen. Soms worden deze kinderen gedwongen op de grond van de gastgezinnen te slapen en de kleine restjes te eten die de familie eventueel achterlaat. De Restavèk-praktijk is wijdverbreid in Haïti: ongeveer 300.000 jongens en meisjes werken weg van hun familie.

Nieuwe perspectieven voor kinderen in de bergdorpen

Kindernothilfe werkt samen met het plaatselijke RECMOC-gemeenschapsschoolnetwerk om de armoede terug te dringen en de levensomstandigheden van de gezinnen in de Carrefour-bergstreek te verbeteren. Zij bieden niet alleen mogelijkheden voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg, maar zorgen er ook voor dat de voedingstoestand in het dorp verbetert. Landbouwkundige en ecologische kennis wordt doorgegeven aan de families, zodat de boeren hun gewasopbrengst kunnen beschermen of vergroten. Hierdoor kunnen de gezinnen een nieuw perspectief krijgen op hun thuis in de bergen, zodat de ouders niet langer gedwongen zijn hun kinderen naar de stad te sturen. Dit project levert een duidelijke preventieve bijdrage tegen de uitbuiting van en het geweld tegen kinderen in verband met de Haïtiaanse Restavèk-problematiek.

Schoolbezoek en warme maaltijden uit de schooltuin

Na de aardbeving van 2010 heeft Kindernothilfe in zes bergdorpen kleine gemeenschapsscholen heropgebouwd en zorgt nu voor de werking ervan. Meer dan 600 kinderen tussen 8 en 20 jaar hebben momenteel de mogelijkheid om in de bergen van Carrefour naar school te gaan. Zij zijn niet langer gedwongen hun huis te verlaten op zoek naar een goede opleiding. Veel van deze kinderen hebben nooit de gelegenheid gehad om naar een onderwijsinstelling te gaan voordat zij zich bij deze gemeenschapsscholen aanmeldden. De reden daarvoor was eenvoudig dat er nooit een school in de onmiddellijke omgeving was of dat hun ouders niet over de financiële middelen beschikten om hen naar school te sturen. De kinderen in de dorpen Coupeau, Bois Matin, Dicou, Volant, Daveau en Bouvier hebben nu toegang tot een degelijke basisopleiding en de nodige materialen om te leren. Naast het feit dat kinderen nu naar school kunnen, is ook de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke factor waarop Kindernothilfe toeziet. De leerkrachten hebben deelgenomen aan speciale opleidingscursussen van AMURT, een partner van Kindernothilfe. Het doel van AMURT is om de participatieve onderwijsmethoden in deze scholen te versterken. Het is ook van groot belang dat de kinderen een leerplan krijgen dat is afgestemd op het leven in deze plattelandsgebieden. De kinderen moeten praktische levensvaardigheden verwerven die specifiek geschikt zijn voor hun respectieve situaties. Naast hun opleiding worden er lessen in biologische landbouw gegeven. Zo worden bijvoorbeeld ambachtelijke vaardigheden aangeleerd om de kinderen nuttige werktuigen voor het dagelijks leven bij te brengen. Elke kindernothilfe-school heeft een eigen tuin waarin de ingrediënten worden geproduceerd voor later gebruik door de cafetaria van de school. Al het extra voedsel wordt op de plaatselijke markt gekocht, wat een extra bron van inkomsten voor de omliggende kleine boeren oplevert. Dit systeem zorgt niet alleen voor de kinderen, maar ondersteunt en versterkt ook de plaatselijke boerenmarkt. De exploitatie van schoolkantines en de mogelijkheid die zij bieden om de leerlingen een gratis maaltijd te verstrekken, verlicht een enorme last voor minder fortuinlijke gezinnen in de regio.

Gezondheids- en hygiënemaatregelen

Om de algemene gezondheid te verbeteren en zorg te verlenen in onmiddellijke noodgevallen en ziekten, worden de gemeenschappen uitgerust met eerste-hulpkits en worden medicijnen gemakkelijk beschikbaar gesteld. In elke school is er een persoon die gecontacteerd kan worden voor gezondheidsdoeleinden. Tegelijkertijd worden er regelmatig bewustmakingsworkshops over basishygiëne gehouden voor zowel ouders als kinderen. Dit is van cruciaal belang om gezinnen te informeren over gezondheidskwesties zoals preventieve maatregelen tegen infecties.

Landbouwonderwijs

De activiteiten van het project zijn er ook op gericht de voedingstoestand van de kinderen te verbeteren, wat op zijn beurt een positief effect heeft op hun algemene gezondheid. Elke school heeft een eigen tuin die in het kader van de projecten wordt aangekocht en van zaden wordt voorzien. Het voedsel voor de schoolkantine wordt in de schooltuin geproduceerd. Cursussen in biologische landbouw worden aangeboden als een integraal onderdeel van het leerplan, met lessen die elke week een halve dag duren. De ouders van de kinderen krijgen ook elk semester een opleiding in agro-ecologie. Kinderen en ouders worden samen opgeleid in kinderrechten en milieubescherming, en bovenop al deze cursussen worden zelfs lessen voor alfabetisering van volwassenen aangeboden.

Behoud van duurzaamheid

De duurzaamheid van het project wordt gewaarborgd door de sterke betrokkenheid van de gemeenschappen en hun leden. Het gevoel van "eigendom" is stevig verankerd in het feit dat de bewoners zelf hebben geholpen bij de bouw van hun eigen scholen en tuinen. De plaatselijke gemeenten hebben besloten een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren aan het onderhoud en de exploitatie van de scholen en tuinen. Het doel op lange termijn is dat de staat op een dag de scholen overneemt en de kosten voor de salarissen van de leraren en het schoolmateriaal voor zijn rekening kan nemen.