VIVANI steunt de preventieprojecten van Kindernothilfe tegen kinderarbeid in Haïti met een jaarlijks subsidiebedrag van 25.000 euro. Kindernothilfe houdt toezicht op talrijke preventieve projecten in verschillende provincies van het land en zorgt voor een hoge kwaliteit van het projectwerk en een efficiënt, effectgericht gebruik van de donaties. Wij zijn blij dat wij in Kindernothilfe een zeer ervaren partner hebben gevonden, die over de nodige know-how en tact beschikt zonder welke bijna niets zou kunnen worden verwezenlijkt in een land dat politiek zo uiterst moeilijk is als Haïti.

2. projectverslag van Kindernothilfe - Status juni 2014 - Donaties: € 25.000

3e Kindernothilfe projectverslag - Vanaf juni 2015 - donaties: € 45.130

4e Kindernothilfe projectverslag - Status juli 2016 - Donaties: € 65.630

5. projectverslag van Kindernothilfe - Status juli 2017 - Donaties: € 90.630

6e Kindernothilfe projectverslag - Status juli 2018 - Donaties: € 115.630

7e Kindernothilfe projectverslag - Status juli 2019 - Donaties: € 140.630

8e Kindernothilfe projectverslag - Status september 2020 - Donaties: € 165.630

9. Kindernothilfe projectverslag - Status november 2021 - Donatiestatus: € 190.630

10. Kindernothilfe projectverslag - Status november 2022 - Donaties: € 215.630

11. Projektbericht der Kindernothilfe – Stand Oktober 2024 – Spendenstand: 240.630 €

Preventie van kinderarbeid

Hulp voor kleine boeren in afgelegen gemeenschappen

De belangrijkste projectactiviteiten in een oogopslag

 

  • Vooruitzichten voor meisjes en jongens dankzij kwaliteitsonderwijs voor ongeveer 600 kinderen, dat specifiek op hun behoeften is afgestemd

  • Gratis schoolmaaltijden voor ongeveer 600 kinderen, waarvan de ingrediënten o.a. in de schooltuinen worden verbouwd.

  • Aankoop en distributie van zaden voor schooltuinen

  • Opleiding voor ouders en kinderen in biologische landbouw
Leven in extreme armoede leidt tot kinderarbeid

De mensen in de bergen van Carrefour leven geïsoleerd. De dorpen in het midden van het berggebied zijn alleen te bereiken door enkele uren te lopen (5-12 uur, afhankelijk van de ligging van het dorp) en zonder enige infrastructuur. De overheidsmaatregelen reiken zelden tot in de regio, die moeilijk toegankelijk is, zodat de inwoners nauwelijks toegang hebben tot ziekenhuizen, scholen of de overheid. Het grootste deel van de bevolking leeft van kleinschalige zelfvoorzienende landbouw. Het dagelijks leven van de gezinnen wordt gekenmerkt door armoede, honger en hard werken. De boeren worstelen met moeilijke bodemomstandigheden als gevolg van hellingen, watertekorten en extreme weersomstandigheden. De kinderen lijden onder gezondheids-, gebreks- en ondervoedingsproblemen, en hebben geen toegang tot kwaliteitsonderwijs. Veel arme ouders uit de afgelegen bergstreken sturen hun kinderen daarom naar de stad om bij familie, kennissen of zelfs buitenlandse "gastgezinnen" te logeren met de bedoeling dat zij daar een beter leven kunnen leiden - genoeg te eten hebben en naar school kunnen gaan. Maar de armoede is ook groot in de stad en de hoop wordt vaak niet vervuld. In de stad wacht de kinderen in een "gastgezin" vaak een nog moeilijkere toekomst als zogenaamd Restavèk-kind (van het Franse "rester avec" = "bij iemand logeren"). Deze kinderen worden vaak uitgebuit als arbeidskrachten: zij moeten het huishouden doen, koken, schoonmaken, wassen en zware waterbussen dragen. Ze slapen soms alleen op de grond en krijgen te eten wat het gastgezin achterlaat. De praktijk van restavèk is wijdverbreid in Haïti en ongeveer 300.000 meisjes en jongens slaven weg van hun familie.

Een perspectief voor kinderen in de bergdorpen

Samen met het netwerk van gemeenschapsscholen RECMOC werkt Kindernothilfe ter plaatse aan de verbetering van de levensomstandigheden van de gezinnen in het berggebied van Carrefour en aan de armoedebestrijding. Naast het scheppen van mogelijkheden voor toegang tot onderwijs en betere gezondheidszorg, omvat dit ook het verbeteren van de voedingssituatie. Landbouwkundige en ecologische kennis wordt bijgebracht zodat de gezinnen hun oogstopbrengst kunnen veiligstellen of vergroten. Dit geeft de gezinnen een beter perspectief op de grond in de bergdorpen. Ouders worden niet langer gedwongen hun kinderen naar de stad te sturen. Het project levert dus een preventieve bijdrage tegen de uitbuiting en het geweld van kinderen in het kader van de Haïtiaanse Restavèk-problematiek.

Schoolbezoek en warme maaltijden uit de schooltuin

Kindernothilfe (her)bouwde kleine gemeenschapsscholen in zes bergdorpen na de aardbeving in 2010 en staat nu in voor de werking ervan. Meer dan 600 kinderen en jongeren tussen 8 en 20 jaar kunnen nu ter plaatse in de bergen van Carrefour naar school en hoeven hun huis niet meer te verlaten om onder goede omstandigheden te leren. Veel van deze kinderen zijn nooit naar een onderwijsinstelling geweest voordat zij naar de gemeenschapsscholen gingen, omdat er vroeger geen school in de onmiddellijke omgeving was of omdat de ouders niet de financiële middelen hadden om hen naar verder weg gelegen scholen te sturen. De kinderen in de dorpen Coupeau, Bois Matin, Dicou, Volant, Daveau en Bouvier hebben nu toegang tot een degelijke basisopleiding en ontvangen leermiddelen. Naast het feit dat de kinderen naar school kunnen, is ook de kwaliteit van het onderwijs van essentieel belang. De leerkrachten die lesgeven hebben deelgenomen aan een speciale opleiding van Kindernothilfe's partner AMURT, die de participatieve onderwijsmethoden versterkt. Het is ook belangrijk dat het leerplan is afgestemd op de behoeften van kinderen in plattelandsgebieden, zodat de kinderen op school ook praktische levensvaardigheden verwerven die specifiek op hun situatie zijn afgestemd. Naast kennis op het gebied van biologische landbouw omvat dit bijvoorbeeld ook ambachtelijke vaardigheden. Elk van de scholen heeft een schooltuin waar de ingrediënten voor de maaltijden worden geproduceerd voor de exploitatie van de kleine schoolkantine. Op de plaatselijke markt wordt extra noodzakelijk voedsel aangekocht, wat tegelijk een extra bron van inkomsten is voor de omliggende kleine boeren en de boeren in het berggebied versterkt. Door de schoolkantine te exploiteren en de kinderen een gratis maaltijd te verstrekken, worden de arme gezinnen enorm ontlast.

Gezondheids- en hygiënemaatregelen

Om de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg in acute noodgevallen en ziekten te verbeteren, zullen de gemeenschappen worden uitgerust met Este-hulpkits en zullen geneesmiddelen ter beschikking worden gesteld. Op elke school zal er een contactpersoon voor gezondheid zijn. Tegelijkertijd zullen er regelmatig bewustmakingsworkshops over basishygiëne worden gehouden voor ouders en kinderen, zodat de gezinnen worden gesensibiliseerd voor gezondheidskwesties zoals het voorkomen van infecties.

Landbouwonderwijs

De projectactiviteiten verbeteren ook de voedingssituatie van de kinderen, wat tegelijkertijd een positief effect heeft op hun gezondheid. Zo heeft elke school een schooltuin waarvan de zaden door het project worden aangekocht en verdeeld. Het voedsel voor de schoolkantine wordt in de schooltuin geproduceerd. Lessen in biologische landbouw maken een integrerend deel uit van het leerplan en worden een halve dag per week gegeven. De ouders van de kinderen krijgen ook elk semester een opleiding in agro-ecologie. Kinderen en ouders worden ook opgeleid in kinderrechten en milieubescherming. Daarnaast worden ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen aangeboden.

Zorgen voor duurzaamheid

De duurzaamheid van het project is te danken aan de sterke betrokkenheid van de gemeenschappen en hun leden. Omdat de bewoners de scholen en hun tuinen zelf hebben helpen bouwen, is het gevoel van "eigendom" stevig verankerd. De gemeenschappen hebben besloten jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan het onderhoud en de exploitatie van de scholen en de tuinen. Het is de bedoeling dat de staat de scholen op lange termijn overneemt en de kosten van de salarissen van de leerkrachten en het materiaal voor zijn rekening neemt.