Bescherming van het milieu, waardering voor mensen. De waardebasis van ons dagelijks werk. Omdat noch mens noch milieu schade mogen ondervinden van het genot van onze pralines. Meer informatie over onze ecologische en ethische principes vindt u hier.

Het is één wereld - Werken voor mens en natuur