Informace poskytnuté podle sec. 5 Německý zákon o telemedii (TMG)

EcoFinia GmbH
Diebrocker Str. 17
D-32051 Herford, Německo

 

Zástupci

CEO Gerrit Wiezoreck, Andreas Meyer & Cord Budde

 

Kontaktujte nás

Telefon: +49 [0]234 54449360
Fax: +49 [0]234 54449361
E-mail: info@vivani.de

 

Položka registru

Zápis do obchodního rejstříku.
Registrační soud: Bad Oeynhausen
Registrační číslo: 5604

 

DPH

DIČ dle sec. 27 německý zákon o dani z přidané hodnoty:
DE 813 545 500

 

Odpovědný za obsah 1. do sec. 55, para. 2 Německá spolková dohoda o rozhlasovém a televizním vysílání (RstV)

Alexandr Kuhlmann
kuhlmann@ecofinia.de
Telefon: 0234 544493-54
fax: 0234 544493-61

 

Sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů on-line (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Prosím, najděte náš e-mail v oznámení impressum / legal.

Neschádáme se online řešení sporů u spotřebitelských rozhodčích rad.

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek podle sec. 7, odstavec 1 Německý zákon o telemediích (TMG). Nicméně, podle Sec. 8 až 10 Německý zákon o telemediích (TMG), poskytovatelé služeb nejsou povinni trvale sledovat předložené nebo uložené informace nebo hledat důkazy, které naznačují protiprávní činnost.

Právní povinnosti týkající se odstraňování informací nebo blokování používání informací zůstávají nezpochybnitelné. V tomto případě je odpovědnost možná pouze v době, kdy se jedná o konkrétní porušení zákona. Nelegální obsah bude odstraněn okamžitě v době, kdy se o nich dovíme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka zahrnuje odkazy na externí webové stránky třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek, proto nemůžeme zaručit za tento obsah. Poskytovatelé nebo správci propojených webových stránek jsou vždy zodpovědní za svůj vlastní obsah.

Propojené webové stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z práva na možné porušení zákona. V době propojení nebyl zjištěn nezákonný obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze uložit bez přiměřených náznaků, že došlo k porušení zákona. Nelegální odkazy budou odstraněny okamžitě v době, kdy se o nich dovíme.

 

Autorské právo

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým zákonům o autorských právech. Reprodukce, editace, distribuce, jakož i použití jakéhokoli druhu mimo oblast působnosti autorského zákona vyžadují písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití.
Komerční použití našeho obsahu bez povolení původce je zakázáno.

Zákony o autorských právech třetích stran jsou dodržovány, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Jako takové jsou uvedeny příspěvky třetích stran na těchto stránkách. Pokud si však všimnete jakéhokoli porušení autorského práva, informujte nás. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.