Pod nazwą "KIDS for KIDS" postawiliśmy sobie za cel ochronę dzieci pokrzywdzonych przez los w wyspiarskim państwie Haiti w Ameryce Środkowej przed pracą dzieci poprzez edukację i integrację społeczną.

Dlaczego Haiti?

Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, w znacznym stopniu dotkniętym ubóstwem, zawirowaniami politycznymi i niszczycielskimi klęskami żywiołowymi w ostatnich latach. To niebezpieczna wylęgarnia opresji i handlu ludźmi. Ze względu na panujący tam chaos, warunki tam panujące są zupełnie inne niż w bezpośrednio sąsiadującym kraju, Republice Dominikany - głównym regionie uprawy naszego kakao VIVANI.

Projekt 01

Praca prewencyjna
z Kindernothilfe

Wspólnie z Kindernothilfe i wspólnotową siecią szkół RECMOC pracujemy na Haiti, aby poprawić warunki życia rodzin w górskim regionie Carrefour i zmniejszyć ubóstwo. Jest to ważny kamień węgielny pod zdławienie w zarodku pracy dzieci opartej na wyzysku.

Projekt 02

"Nauka na całe życie"
w Ecole Amitié

W Cap Haitien, na Haiti, wspieramy prywatnie prowadzoną "Szkołę Przyjaźni", która pilnie potrzebuje funduszy, aby zapewnić sobie dalsze istnienie. Jest to projekt, który stał się bardzo bliski naszemu sercu.

Więcej na temat

Nasza odpowiedzialność

- —