"Malowanie jest dla mnie procesem przekształcania tego, co widziałem, przeżyłem i poczułem w coś nowego. Wymaga ciszy, zwrócenia się do wewnątrz, zapomnienia o sobie. Poprzez przemienność świadomego i nieświadomego działania wyłania się obraz o oderwanej, nowej niezależności. Jeśli odnosi sukces, dotyka również innych. Moje obrazy powinny pozostawiać widzowi wolną przestrzeń dla jego własnych spostrzeżeń, interpretacji i odczuć.

Annette Wessel

 

 

 Do portretu

"Sztuka i czekolada dobrze do siebie pasują, ponieważ wobu przypadkach chodzi o doznania zmysłowe. ”

Aziz El Khiar