Under namnet "KIDS for KIDS" har vi satt som mål att skydda missgynnade barn i den centralamerikanska östaten Haiti från exploaterande barnarbete genom utbildning och social integration.

Varför Haiti?

Haiti är ett av de fattigaste länderna i världen, som har drabbats hårt av fattigdom, politisk gurkmeja och de senaste årens förödande naturkatastrofer. En farlig grogrund för förtryck och människohandel. På grund av de rådande kaotiska förhållandena skiljer sig förhållandena där helt från förhållandena i den omedelbara grannstaten Dominikanska republiken – den viktigaste växande regionen i vår VIVANI-kakao.

Projekt 01

Förebyggande arbete
med Kindernothilfe

Tillsammans med Kindernothilfe och det kommunala skolnätverket RECMOC arbetar vi i Haiti för att förbättra levnadsvillkoren för familjer i den bergiga regionen Carrefour och minska fattigdomen. En viktig hörnsten för att kväva exploaterande barnarbete i sin linda.

Projekt 02

"Lärande för livet"
på Ecole Amitié

I Haitis cap haitier stöder vi den privatägda "Vänskapsskolan", som är i akut behov av ekonomiska resurser för att säkerställa dess fortsatta existens. Ett projekt som har vuxit mycket nära våra hjärtan.

Mer om

Vårt ansvar