Pod názvem "DĚTI PRO DĚTI" jsme si stanovili cíl chránit znevýhodněné děti ve středoamerickém ostrovním státě Haiti před vykořisťovatelskou dětskou prací prostřednictvím vzdělávání a sociální integrace.

Proč Haiti?

Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě, masivně narušenou chudobou, politickými turmery a ničivými přírodními katastrofami posledních let. Nebezpečná živná půda pro útlak a obchodování s lidmi. Vzhledem k převládajícím chaotickým podmínkám jsou zde podmínky zcela odlišné od podmínek v bezprostředním sousedním státě, Dominikánské republice – hlavním rostoucím regionu našeho kakaa VIVANI.

Projekt 01

Preventivní práce
s Kindernothilfe

Společně s Kindernothilfe a komunitní školní sítí RECMOC pracujeme na Haiti na zlepšení životních podmínek rodin v hornaté oblasti Carrefour a na snížení chudoby. Důležitý základní kámen pro okusování vykořisťovatelské dětské práce v zárodku.

Projekt 02

"Učení se na celý život"
v Ecole Amitié

V haitské kapitula haitien podporujeme soukromě provozenou "Školu přátelství", která naléhavě potřebuje finanční zdroje, aby zajistila její další existenci. Projekt, který se velmi přiblížil našim srdcím.

Více o

Naše odpovědnost